Formula B Thrust

Da traderpedia.
Jump to navigation Jump to search

Indicatore di momentum.
Categoria:Ampiezza
Formula per MetaStock™:

INIZIO FORMULA
Periods := Input("Time Periods",1,1000,10);
(Mov((OPEN/(OPEN+HIGH)),periods,S))*100
INIZIO FORMULA

Vedi anche: